bioarchitectuur – onderzoek

Bioarchitectuur is naast een ‘gewoon’ architectenbureau ook een onderzoeksbureau. Wij verkennen het gebied waarin biologie en architectuur samengaan. Er zijn veel  interessante vormgenererende processen uit de levende natuur die als voorbeeld kunnen dienen voor architectuur.

Algemene inleiding: biologie en architectuur!

Experimenten en concepten: bioarchitectonische experimenten

Onderzoeksplan: minimaal bouwen – een case study

Theoretische verkenning: Architecture as an emergent property of a Complex Adaptive System (CAS) with self-organizational properties.