Wat is bioarchitectuur?

Bioarchitectuur is een nieuw, maar nu al een erg breed vakgebied. Het bestaat uit een 3-tal kerndelen:

– morfologie:  (visuele) voorbeelden uit de natuur als inspiratie voor design en architectuur.

– biomimicry: voorbeelden van structuren, technieken en methoden uit de natuur voor ontwikkeling van technologie en samenwerking.

– inzetten van organismen als onderdeel van de bouw: baubotanik en zelfherstellend beton door bacteriën.

– het toepassen van vormvinding en groeiprocessen uit de natuur voor het ontwikkelen van een nieuwe architectuur.

– het ontwikkelen van een flexibele en adaptieve architectuur door het bestuderen en toepassen van complexe adaptieve systemen en zelforganisatie.

Ik definieer bioarchitectuur als volgt:

Bioarchitectuur is de wetenschappelijke studie naar architectonische vormvinding door biologische processen en complexe adaptieve systemen waarbij de architectonische vorm als een emergente eigenschap ontstaat uit een systeem met interacterende agents in de vorm van een krachtenveld, en zelforganiserende eigenschappen bezit.

Of iets in de trant…

wordt vervolgd.

zie ook www.jaccobruil.nl