missie

b i o a r c h i t e c t u u r

  • ontwerpt duurzame gebouwen (huizen en kantoren) 
  • ontwerpt vleermuizentorens
  • ontwerpt moderne en duurzame interieurs
  • adviseert in het verduurzamen van uw huis of kantoorgebouw
  • adviseert in natuur-inclusief bouwen
  • adviseert in maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit
  • is de spil tussen het ecologisch adviesbureau en projectontwikkelaar of gemeente voor en tijdens het bouwproces