USECASE 0

We gebruiken de USE CASE als leidraad voor ons denk- en werkproces. Het is een hulpmiddel om een doel strikt en helder onder woorden te brengen.  Het invullen van een USE CASE dwingt ons op voorhand streng na te denken over het doel van het onderzoek en hoe dit te bereiken.

Een USE CASE heeft altijd de volgende vorm:

Als … persona (1), wil ik … (2) zodat … (3), opdat … (4), waardoor … (5).

(1) Wie?

(2) Wat?

(3) wat als gevolg heeft …  

(4) met het specifieke doel …

(5) en uiteindelijk met het globale doel …

 

USECASE 0:

1. Wij, Bart & Jacco,

2. … onderzoeken de invloed van de gebouwde wereld op sociaal gedrag van mensen,

3. … zodat we kunnen vaststellen wat basale triggers zijn voor gedrag,

4. … opdat we een gebouwde omgeving kunnen ontwerpen die lichtelijk dwangmatig en onbewust een bepaald gedrag bij mensen initieert,

5. … waardoor met minimale middelen architectonische functies kunnen worden gerealiseerd.

… terug naar Minimaal-bouwen 1