Teksten

Tijdens de vele treinreizen naar werk en huis had ik vaak de mogelijkheid om te filosoferen. Het waren diepe en korte gedachten, dikwijls over visuele waarneming, de kenbaarheid van objecten, het ontstaan van vorm en analogieën van groei en ontwikkeling van totaal verschillende structuren. Ze pasten vaak op een half A4-tje. Om niet in wollige taal verstrikt te raken, maakte ik van elke zin een droge en dogmatische stelling zonder enige franje dat als een solide bouwsteen gebruikt kan worden om de gedachte verder op te bouwen.

De teksten Over Clustering, Over Sedimentatie en Over Stabiliserende vormen maken onderdeel uit van een reeks. Deze teksten gaan over de mogelijke manieren waarop vorm kan ontstaan. Zij zijn zodanig opgebouwd dat de beschreven principes gelden voor een hele reeks van vormen op kleine en op grote schaal, dood en levend. De grondslag voor al deze manieren is de wijze waarop materie kan reageren op een stelsel van krachten.

Over Clustering gaat over de manier waarop elementen kunnen groeperen en de bijzondere eigenschappen van de groepsvorm.

Over Stabiliserende vormen gaat over vormen die een bepaald soort gebrek of overdaad compenseren.

Over Sedimentatie gaat over vormen die ontstaan als materie ergens kan ophopen en het beschrijft het lijntje naar de vloeistofdynamica.

In de tekst over Vorm en Ruimte denk ik na over ruimte, objecten en vormen. In de architectuur staat vaak het object centraal (bijv. landmarks, gevelontwerp als losstaand issue, woningblokken in nieuwe stadswijken). In de tekst wil ik vaststellen dat deze beschouwing te kort schiet. Feitelijk vind ik dat het in principe nooit kan gaan over objecten maar om vormen die op hun beurt in principe onlosmakelijk verbonden zijn met ruimte. Naast de vormgeving van de architectonische vormen dient dus gelijktijdig ook de ruimte te worden vormgegeven. Ik pleit ervoor om eens het accent te verleggen en juist de ruimte vorm te geven.

Op een gegeven moment vond ik het tijd om aan te geven wat ik over architectuur vind: Over Architectuur – een manifest.

Door de oogharen bekeken, neigen de bovenstaande teksten naar het volgende:

Ontwerp optimale architectonische ruimten (goedkoop, duurzaam, gebruik) en zie ze met dezelfde ogen zoals we de bouwsels van andere organismen bestuderen.

Dat op deze site en in Over Bioarchitectuur 20150101  (nog niet af) verder verkent wordt.